Bài 1.59 trang 40 SBT hình học 11

Giải bài 1.59 trang 40 sách bài tập hình học 11. Trong mặt phẳng Oxy, cho hai điểm I(1;2) và M(3;- 1)...

Quảng cáo

Đề bài

Trong mặt phẳng \(Oxy\), cho hai điểm \(I\left( {1;2} \right)\) và \(M\left( {3; - 1} \right)\). Ảnh của điểm \(M\) qua phép đối xứng tâm \(I\) có tọa độ

A. \(\left( {2;1} \right)\)                 B. \(\left( { - 1;5} \right)\)

C. \(\left( { - 1;3} \right)\)              D. \(\left( {5; - 4} \right)\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng công thức tọa độ của phép đối xứng tâm \(\left\{ \begin{array}{l}x' = 2{x_I} - x\\y' = 2{y_I} - y\end{array} \right.\)

Lời giải chi tiết

Gọi \(M' = {D_I}\left( M \right)\), khi đó \(\left\{ \begin{array}{l}x' = 2{x_I} - x\\y' = 2{y_I} - y\end{array} \right.\)\( \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}x' = 2.1 - 3 =  - 1\\y' = 2.2 - \left( { - 1} \right) = 5\end{array} \right.\) hay \(M'\left( { - 1;5} \right)\).

Chọn B.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài