Bài 1.52 trang 39 SBT hình học 11

Giải bài 1.52 trang 39 sách bài tập hình học 11. Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến một đường tròn cho trước thành chính nó?...

Quảng cáo

Đề bài

Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến một đường tròn cho trước thành chính nó?

A. Không có                     B. Chỉ có một

C. Chỉ có hai                    D. Vô số

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng tính chất của phép tịnh tiến, biến đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính.

Lời giải chi tiết

Phép tịnh tiến biến đường tròn cho trước thành chính nó nếu nó biến tâm đường tròn thành chính tâm ấy. Đây là phép tịnh tiến theo véctơ \(\overrightarrow 0 \) hay phép đồng nhất.

Vậy chỉ có một phép tịnh tiến duy nhất.

Chọn B.

 Loigiaihay.com

 • Bài 1.53 trang 39 SBT hình học 11

  Giải bài 1.53 trang 39 sách bài tập hình học 11. Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến một hình vuông thành chính nó?...

 • Bài 1.54 trang 39 SBT hình học 11

  Giải bài 1.54 trang 39 sách bài tập hình học 11. Trong mặt phẳng Oxy cho điểm M(2;3), ảnh của M qua phép đối xứng trục Ox có tọa độ...

 • Bài 1.55 trang 39 SBT hình học 11

  Giải bài 1.55 trang 39 sách bài tập hình học 11. Trong mặt phẳng Oxy cho điểm M(2;3), qua phép đối xứng trục Oy thì M là ảnh của điểm có tọa độ...

 • Bài 1.56 trang 39 SBT hình học 11

  Giải bài 1.56 trang 39 sách bài tập hình học 11. Trong mặt phẳng Oxy cho điểm M(2;3), ảnh của M qua phép đối xứng trục là đường thẳng x - y = 0 có tọa độ...

 • Bài 1.57 trang 39 SBT hình học 11

  Giải bài 1.57 trang 39 sách bài tập hình học 11. Hình gồm hai đường tròn có tâm và bán kính khác nhau có bao nhiêu trục đối xứng?...

Quảng cáo
list
close
Gửi bài