Bài 1.55 trang 39 SBT hình học 11

Giải bài 1.55 trang 39 sách bài tập hình học 11. Trong mặt phẳng Oxy cho điểm M(2;3), qua phép đối xứng trục Oy thì M là ảnh của điểm có tọa độ...

Quảng cáo

Đề bài

Trong mặt phẳng \(\left( {Oxy} \right)\) cho điểm \(M\left( {2;3} \right)\), qua phép đối xứng trục \(Oy\) thì \(M\) là ảnh của điểm có tọa độ

A. \(\left( {3;2} \right)\)               B. \(\left( {2; - 3} \right)\)

C. \(\left( {3; - 2} \right)\)            D. \(\left( { - 2;3} \right)\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng biểu thức tọa độ của phép đối xứng trục \(Oy\): \(\left\{ \begin{array}{l}x' =  - x\\y' = y\end{array} \right.\).

Lời giải chi tiết

Gọi \(M'\) là điểm thỏa mãn \(M = {D_{Oy}}\left( {M'} \right)\), khi đó \(M' = {D_{Oy}}\left( M \right)\).

Suy ra \(\left\{ \begin{array}{l}x' =  - x =  - 2\\y' = y = 3\end{array} \right.\) hay \(M'\left( { - 2;3} \right)\).

Chọn D.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài