Bài 1.54 trang 39 SBT hình học 11

Giải bài 1.54 trang 39 sách bài tập hình học 11. Trong mặt phẳng Oxy cho điểm M(2;3), ảnh của M qua phép đối xứng trục Ox có tọa độ...

Quảng cáo

Đề bài

Trong mặt phẳng \(\left( {Oxy} \right)\) cho điểm \(M\left( {2;3} \right)\), ảnh của \(M\) qua phép đối xứng trục \(Ox\) có tọa độ

A. \(\left( {3;2} \right)\)                B. \(\left( {2; - 3} \right)\)

C. \(\left( {3; - 2} \right)\)            D. \(\left( { - 2;3} \right)\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng biểu thức tọa độ của phép đối xứng trục \(Ox\): \(\left\{ \begin{array}{l}x' = x\\y' =  - y\end{array} \right.\).

Lời giải chi tiết

\(M\left( {2;3} \right)\)\( \Rightarrow M' = {D_{Ox}}\left( M \right)\) \( \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x' = 2\\y' =  - 3\end{array} \right.\)

Vậy \(M'\left( {2; - 3} \right)\).

Chọn B.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài