Bài 1.50 trang 39 SBT hình học 11

Giải bài 1.50 trang 39 sách bài tập hình học 11. Trong mặt phẳng Oxy cho điểm...

Quảng cáo

Đề bài

Trong mặt phẳng \(\left( {Oxy} \right)\) cho điểm \(A\left( {4;5} \right)\). Qua phép tịnh tiến theo véc tơ \(\overrightarrow v \left( {2;1} \right)\), \(A\) là ảnh của điểm có tọa độ

A. \(\left( {3;1} \right)\)                B. \(\left( {1;6} \right)\)

C. \(\left( {4;7} \right)\)                D. \(\left( {2;4} \right)\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng công thức tọa độ của phép tịnh tiến: \(\left\{ \begin{array}{l}x' = x + a\\y' = y + b\end{array} \right.\).

Lời giải chi tiết

Gọi \(A'\left( {x';y'} \right)\) là điểm thỏa mãn \(A = {T_{\overrightarrow v }}\left( {A'} \right)\) .

Khi đó \(\overrightarrow {A'A}  = \overrightarrow v \) \( \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}4 - x' = 2\\5 - y' = 1\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x' = 2\\y' = 4\end{array} \right.\)

Vậy \(A'\left( {2;4} \right)\).

Chọn D.

Loigiaihay.com

 • Bài 1.51 trang 39 SBT hình học 11

  Giải bài 1.51 trang 39 sách bài tập hình học 11. Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến một đường thẳng cho trước thành chính nó?...

 • Bài 1.52 trang 39 SBT hình học 11

  Giải bài 1.52 trang 39 sách bài tập hình học 11. Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến một đường tròn cho trước thành chính nó?...

 • Bài 1.53 trang 39 SBT hình học 11

  Giải bài 1.53 trang 39 sách bài tập hình học 11. Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến một hình vuông thành chính nó?...

 • Bài 1.54 trang 39 SBT hình học 11

  Giải bài 1.54 trang 39 sách bài tập hình học 11. Trong mặt phẳng Oxy cho điểm M(2;3), ảnh của M qua phép đối xứng trục Ox có tọa độ...

 • Bài 1.55 trang 39 SBT hình học 11

  Giải bài 1.55 trang 39 sách bài tập hình học 11. Trong mặt phẳng Oxy cho điểm M(2;3), qua phép đối xứng trục Oy thì M là ảnh của điểm có tọa độ...

Quảng cáo
list
close
Gửi bài