Bài 1.49 trang 39 SBT hình học 11

Giải bài 1.49 trang 39 sách bài tập hình học 11. Trong mặt phẳng Oxy cho điểm ...

Quảng cáo

Đề bài

Trong mặt phẳng \(\left( {Oxy} \right)\) cho điểm \(A\left( {2;5} \right)\). Phép tịnh tiến theo véc tơ \(\overrightarrow v \left( {1;2} \right)\) biến \(A\) thành điểm có tọa độ

A. \(\left( {3;1} \right)\)                B. \(\left( {1;6} \right)\)

C. \(\left( {3;7} \right)\)                D. \(\left( {4;7} \right)\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng công thức tọa độ của phép tịnh tiến: \(\left\{ \begin{array}{l}x' = x + a\\y' = y + b\end{array} \right.\).

Lời giải chi tiết

Ta có: \(A' = {T_{\overrightarrow v }}\left( A \right)\) \( \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x' = 2 + 1 = 3\\y' = 5 + 2 = 7\end{array} \right. \Rightarrow A'\left( {3;7} \right)\).

Chọn C.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài