Bài 3.53 trang 134 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 3.53 trang 134 sách bài tập đại số và giải tích 11. Trong các dãy số...

Quảng cáo

Đề bài

Trong các dãy số \(\left( {{u_n}} \right)\) sau đây, dãy số nào là cấp số cộng ?

(A)   \(\left\{ \begin{array}{l}{u_1} = 1\\{u_{n + 1}} = u_n^3 - 1\end{array} \right.\) ;

(B)   \(\left\{ \begin{array}{l}{u_1} = 2\\{u_{n + 1}} = {u_n} + n\end{array} \right.\) ;

(C)   \(\left\{ \begin{array}{l}{u_1} =  - 1\\{u_{n + 1}} - {u_n} = 2\end{array} \right.\) ;

(D)   \(\left\{ \begin{array}{l}{u_1} = 3\\{u_{n + 1}} = 2{u_n} + 1\end{array} \right..\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dãy số \(\left( {{u_n}} \right)\) là CSC nếu \({u_{n + 1}} - {u_n} = d\) không đổi.

Lời giải chi tiết

Xét đáp án C ta thấy \({u_{n + 1}} - {u_n} = 2\) nên dãy \(\left( {{u_n}} \right)\) là CSC với công sai \(d = 2\) và số hạng đầu \({u_1} =  - 1\).

Đáp án: C

Loigiaihay.com

 

Quảng cáo

Gửi bài