Bài 3.4 trang 147 SBT hình học 10

Giải bài 3.4 trang 147 sách bài tập hình học 10. Lập phương trình ba đường trung trực...

Quảng cáo

Đề bài

Lập phương trình ba đường trung trực của một tam giác có trung điểm các cạnh lần lượt là \(M(-1;0), N(4;1), P(2;4)\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đường trung trực của đoạn thẳng là đường thẳng đi qua trung điểm đoạn thẳng và vuông góc đoạn thẳng ấy.

Từ đó tìm điểm đi qua và véc tơ pháp tuyến suy ra phương trình đường thẳng.

Lời giải chi tiết

Gọi \({\Delta _1},{\Delta _2},{\Delta _3}\) lần lượt là các đường trung trực đi qua M, N, P.

Ta có: \({\overrightarrow n _{{\Delta _1}}} = \overrightarrow {NP}  = ( - 2;3)\).

Vậy \({\Delta _1}\)có phương trình \( - 2(x + 1) + 3y = 0\)\( \Leftrightarrow 2x - 3y + 2 = 0\)

Ta có: \({\overrightarrow n _{{\Delta _2}}} = \overrightarrow {MP}  = (3;4)\)

Vậy \({\Delta _2}\) có phương trình \(3(x - 4) + 4(y - 1) = 0\)\( \Leftrightarrow 3x + 4y - 16 = 0\)

Ta có: \({\overrightarrow n _{{\Delta _3}}} = \overrightarrow {MN}  = (5;1)\)

Vậy \({\Delta _3}\) có phương trình \(5(x - 2) + (y - 4) = 0\) \( \Leftrightarrow 5x + y - 14 = 0\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài