Bài 3.4 phần bài tập bổ sung trang 115 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 3.4 phần bài tập bổ sung trang 115 sách bài tập toán 9. Một đường tròn là đường tròn nội tiếp nếu nó:...

Quảng cáo

Đề bài

Một đường tròn là đường tròn nội tiếp nếu nó:

\((A)\) đi qua các đỉnh của một tam giác.

\((B)\) tiếp xúc với các đường thẳng chứa các cạnh của một tam giác.

\((C)\) tiếp xúc với các cạnh của một tam giác.

\((D)\) nằm trong một tam giác.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ta sử dụng kiến thức:

+) Đường tròn tiếp xúc với tất cả các cạnh của đa giác được gọi là đường tròn nội tiếp đa giác.

Lời giải chi tiết

Chọn \((C)\) Một đường tròn là đường tròn nội tiếp nếu nó tiếp xúc với các cạnh của một tam giác.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài