Bài 3.7 phần bài tập bổ sung trang 116 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 3.7 phần bài tập bổ sung trang 116 sách bài tập toán 9.Độ dài của nửa đường tròn có đường kính 8R bằng:...

Quảng cáo

Đề bài

Độ dài của nửa đường tròn có đường kính \(8R\) bằng:

\((A)\) \(πR;\)                     \((B)\) \(2πR;\)

\((C)\) \(4πR;\)                   \((D)\) \(8πR.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ta sử dụng kiến thức: Độ dài \(C\) của một đường tròn có đường kính \(d\) là \(C=\pi d.\)

Lời giải chi tiết

Độ dài đường tròn đường kính \(8R\) là:

\(C=\pi .8R=8\pi R\) 

Suy ra độ dài nửa đường tròn đường kính \(8R\) là \(4\pi R\)

Vây chọn \((C)\) \(4πR.\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài