Quảng cáo
 • pic

  Bài 52 trang 113 SBT toán 9 tập 1

  Giải bài 52 trang 113 sách bài tập toán 9. cạnh của một tam giác có độ dài 4cm, 6cm và 6cm. Hãy tính góc nhỏ nhất của tam giác đó.

 • pic

  Bài 53 trang 113 SBT toán 9 tập 1

  Giải bài 53 trang 113 sách bài tập toán 9. Tam giác ABC vuông tại A có AB = 21cm, góc C bằng 40 độ. Hãy tính các độ dài:...

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 54 trang 113 SBT toán 9 tập 1

  Giải bài 54 trang 113 sách bài tập toán 9. Cho hình: Biết: AB = AC = 8cm, CD = 6cm,...

 • pic

  Bài 55 trang 114 SBT toán 9 tập 1

  Giải bài 55 trang 114 sách bài tập toán 9. Cho tam giác ABC trong đó AB = 5cm, AC = 8cm, góc BAC = 20 độ .Tính diện tích tam giác ABC, có thể dùng các thông tin dưới đây nếu cần:...

 • pic

  Bài 56 trang 114 SBT toán 9 tập 1

  Giải bài 56 trang 114 sách bài tập toán 9. Từ đỉnh một ngọn đèn biển cao 38m so với mặt nước biển, người ta nhìn thấy một hòn đảo dưới gốc 30° so với đường nằm ngang chân đèn. Hỏi khoảng cách từ đảo đến chân đèn (ở mực nước biển) bằng bao nhiêu?

 • pic

  Bài 57 trang 114 SBT toán 9 tập 1

  Giải bài 57 trang 114 sách bài tập toán 9. Trong tam giác ABC có AB = 11cm,góc ABC = 38 độ ...

 • pic

  Bài 58 trang 114 SBT toán 9 tập 1

  Giải bài 58 trang 114 sách bài tập toán 9. Để nhìn thấy đỉnh A của một vách đá dựng đứng, người ta đã đứng tại điểm P cách chân vách đá một khoảng 45m và nhìn lên một góc 25° so với đường nằm ngang (góc nhìn lên này được gọi là góc “nâng”). Hãy tính độ cao của vách đá.

 • pic

  Bài 59 trang 114 SBT toán 9 tập 1

  Giải bài 59 trang 114 sách bài tập toán 9. Tìm x và y trong các hình sau:

 • pic

  Bài 60 trang 115 SBT toán 9 tập 1

  Giải bài 60 trang 115 sách bài tập toán 9. Hãy tính:..QT = 8cm; TR = 5cm....

 • pic

  Bài 61 trang 115 SBT toán 9 tập 1

  Giải bài 61 trang 115 sách bài tập toán 9. Cho BCD là tam giác đều cạnh 5cm và góc DBA bằng 40°.

 • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài