Bài 3.8 phần bài tập bổ sung trang 116 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 3.8 phần bài tập bổ sung trang 116 sách bài tập toán 9. Diện tích của nửa hình tròn có đường kính 4R bằng:...

Quảng cáo

Đề bài

Diện tích của nửa hình tròn có đường kính \(4R\) bằng:

\((A)\)\(\dfrac{1}{2}\pi R^2;\)                 \((B)\) \(\pi R^2;\)   

\((C)\) \(2\pi R^2;\)                     \((D)\) \(4\pi R^2;\) 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ta sử dụng kiến thức: Diện tích \(S\) của một hình tròn bán kính \(R\) được tính theo công thức: \(S=\pi.R^2\)

Lời giải chi tiết

Bán kính hình tròn có đường kính \(4R\) là \(2R\)

Diện tích \(S\) của một hình tròn bán kính \(2R\) là: \(S=\pi.(2R)^2=4\pi R^2\)

Suy ra diện tích của nửa hình tròn có đường kính \(4R\) là: \(2\pi R^2\)   

Vậy chọn \((C)\) \(2\pi R^2\)   

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài