Quảng cáo
 • pic

  Bài 88 trang 20 SBT toán 9 tập 1

  Giải bài 88 trang 20 sách bài tập toán 9. Tính (không dùng bảng số hay máy tính bỏ túi): a) căn bậc ba (-343)...

 • pic

  Bài 89 trang 20 SBT toán 9 tập 1

  Giải bài 89 trang 20 sách bài tập toán 9. Tìm x, biết: a) căn bậc ba x = -1,5...

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 90 trang 20 SBT toán 9 tập 1

  Giải bài 90 trang 20 sách bài tập toán 9. Chứng minh các bất đẳng thức sau...

 • pic

  Bài 91 trang 20 SBT toán 9 tập 1

  Giải bài 91 trang 20 sách bài tập toán 9. Tìm giá trị gần đúng của căn bậc ba mỗi số sau bằng bảng lập phương và kiểm tra bằng máy tính bỏ túi 12;...25,3..-0,08.....

 • pic

  Bài 92 trang 20 SBT toán 9 tập 1

  Giải bài 92 trang 20 sách bài tập toán 9. So sánh (không dùng bảng tính hay máy tính bỏ túi)...33...3 căn bậc 3 (3333333)...

 • pic

  Bài 93 trang 20 SBT toán 9 tập 1

  Giải bài 93 trang 20 sách bài tập toán 9. Tìm tập hợp các giá trị x thỏa mãn điều kiện sau và biểu diễn tập hợp đó trên trục số...

 • pic

  Bài 94 trang 20 SBT toán 9 tập 1

  Giải bài 94 trang 20 sách bài tập toán 9. Chứng minh: x^3 + y^3 + z^3-3xyz=...

 • pic

  Bài 95 trang 21 SBT toán 9 tập 1

  Giải bài 95 trang 21 sách bài tập toán 9. Áp dụng bất đẳng thức Cô-si cho ba số không âm, chứng minh..Trong các hình hộp chữ nhật có cùng tổng ba kích thước thì hình lập phương có thể tích lớn nhất...

Gửi bài Gửi bài