Bài 93 trang 20 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 93 trang 20 sách bài tập toán 9. Tìm tập hợp các giá trị x thỏa mãn điều kiện sau và biểu diễn tập hợp đó trên trục số...

Tổng hợp đề thi vào 10 tất cả các tỉnh thành trên toàn quốc

Toán - Văn - Anh

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tìm tập hợp các giá trị \(x\) thỏa mãn điều kiện sau và biểu diễn tập hợp đó trên trục số:

LG câu a

\(\root 3 \of x  \ge 2\); 

Phương pháp giải:

Áp dụng: 

\(\sqrt[3]{x} \ge a \Leftrightarrow x \ge {a^3}.\)

Lời giải chi tiết:

Ta có: 

\(\eqalign{
& \root 3 \of x \ge 2 \Leftrightarrow \root 3 \of x \ge \root 3 \of {{2^3}} \cr 
& \Leftrightarrow x \ge {2^3} \Leftrightarrow x \ge 8 \cr} \)

 

LG câu b

\(\root 3 \of x  \le  - 1,5\). 

Phương pháp giải:

Áp dụng: 

\(\sqrt[3]{x} \ge a \Leftrightarrow x \ge {a^3}.\)

Lời giải chi tiết:

Ta có:

\(\eqalign{
& \root 3 \of x \le - 1,5 \Leftrightarrow \root 3 \of x \le \root 3 \of {{{\left( { - 1,5} \right)}^3}} \cr 
& \Leftrightarrow x \le {\left( { - 1,5} \right)^3} \Leftrightarrow x \le - 3,375 \cr} \) 

 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close