Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 102 SBT toán 9 tập 1

  Giải bài 1 trang 102 sách bài tập toán 9. Hãy tính x và y trong các hình sau:

 • pic

  Bài 2 trang 102 SBT toán 9 tập 1

  Giải bài 2 trang 102 sách bài tập toán 9. Hãy tính (x) và (y) trong các hình sau:

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 103 SBT toán 9 tập 1

  Giải bài 3 trang 103 sách bài tập toán 9. Hãy tính x và y trong các hình sau:...

 • pic

  Bài 4 trang 103 SBT toán 9 tập 1

  Giải bài 4 trang 103 sách bài tập toán 9. Hãy tính x và y trong các hình sau:

 • pic

  Bài 5 trang 103 SBT toán 9 tập 1

  Giải bài 5 trang 103 sách bài tập toán 9. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH (h.5). Giải bài toán trong mỗi trường hợp sau: AH = 16, BH = 25....

 • pic

  Bài 6 trang 103 SBT toán 9 tập 1

  Giải bài 6 trang 103 sách bài tập toán 9. Cho tam giác vuông với các cạnh góc vuông có độ dài là 5 và 7, kẻ đường cao ứng với cạnh huyền. Hãy tính đường cao này và các đoạn thẳng và nó chia ra trên cạnh huyền.

 • pic

  Bài 7 trang 103 SBT toán 9 tập 1

  Giải bài 7 trang 103 sách bài tập toán 9. Đường cao của một tam giác vuông chia cạnh huyền thành hai đường thẳng có độ dài là 3 và 4. Hãy tính các cạnh góc vuông của tam giác này.

 • pic

  Bài 8 trang 103 SBT toán 9 tập 1

  Giải bài 8 trang 103 sách bài tập toán 9. Cạnh huyền của một tam giác vuông lớn hơn một cạnh góc vuông là 1cm và tổng của hai cạnh góc vuông lớn hơn cạnh huyền 4cm. Hãy tính các cạnh của tam giác vuông này.

 • pic

  Bài 9 trang 104 SBT toán 9 tập 1

  Giải bài 9 trang 104 sách bài tập toán 9. Một tam giác vuông có cạnh huyền là 5 và đường cao ứng với cạnh huyền là 2. Hãy tính cạnh nhỏ nhất của tam giác vuông này.

 • pic

  Bài 10 trang 104 SBT toán 9 tập 1

  Giải bài 10 trang 104 sách bài tập toán 9. Cho một tam giác vuông. Biết tỷ số hai cạnh góc vuông là 3 : 4 và cạnh huyền là 125cm. Tính độ dài các cạnh góc vuông và hình chiếu của các cạnh góc vuông trên cạnh huyền.

 • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài