Bài 8 trang 103 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 8 trang 103 sách bài tập toán 9. Cạnh huyền của một tam giác vuông lớn hơn một cạnh góc vuông là 1cm và tổng của hai cạnh góc vuông lớn hơn cạnh huyền 4cm. Hãy tính các cạnh của tam giác vuông này.

Quảng cáo

Đề bài

Cạnh huyền của một tam giác vuông lớn hơn một cạnh góc vuông là \(1cm\) và tổng của hai cạnh góc vuông lớn hơn cạnh huyền \(4cm\). Hãy tính các cạnh của tam giác vuông này.

6

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xét tam giác \(ABC\) vuông tại A. 

Để giải bài toán ta thực hiện các bước sau:

Bước 1: Thực hiện liên kết các dữ kiện:

\(BC - AB = 1(cm)\)  

\(AB + AC - BC = 4(cm)\)

Bước 2: Cộng vế với vế để tìm ra một cạnh trong tam giác.

Bước 3: Sử dụng định lí Pytago để tìm các cạnh còn lại của tam giác. 

Lời giải chi tiết

Giả sử tam giác ABC có \(\widehat {BAC} = 90^\circ \)

Theo đề  bài, ta có: \(BC - AB = 1(cm)\)  (1) 

\(AB + AC - BC = 4(cm)\) (2)

Từ (1) và (2) suy ra:   

\((BC - AB) + (AB + AC - BC)\)\(=1+4\)
\(\Leftrightarrow  BC - AB + AB + AC - BC=5\)
\(\Leftrightarrow  AC=5\)

Theo định lý Pytago, ta có: \(B{C^2} = A{B^2} + A{C^2}\)    (3)

Từ (1) suy ra: \(BC = AB + 1\)   (4)

Thay (4) và (3) ta có:

\(\eqalign{
& {\left( {AB + 1} \right)^2} = A{B^2} + A{C^2} \cr 
& \Leftrightarrow A{B^2} + 2AB + 1 = A{B^2} + {5^2} \cr 
& \Leftrightarrow 2AB = 24 \cr 
& \Leftrightarrow AB = 12\left( {cm} \right) \cr} \)

Thay \(AB = 12\) (cm) vào (1) ta có: \(BC = 12 + 1 = 13(cm)\)

Loigiaihay.com

 • Bài 9 trang 104 SBT toán 9 tập 1

  Giải bài 9 trang 104 sách bài tập toán 9. Một tam giác vuông có cạnh huyền là 5 và đường cao ứng với cạnh huyền là 2. Hãy tính cạnh nhỏ nhất của tam giác vuông này.

 • Bài 10 trang 104 SBT toán 9 tập 1

  Giải bài 10 trang 104 sách bài tập toán 9. Cho một tam giác vuông. Biết tỷ số hai cạnh góc vuông là 3 : 4 và cạnh huyền là 125cm. Tính độ dài các cạnh góc vuông và hình chiếu của các cạnh góc vuông trên cạnh huyền.

 • Bài 11 trang 104 SBT toán 9 tập 1

  Giải bài 11 trang 104 sách bài tập toán 9. Cho tam giác ABC vuông tại A. Biết AB/AC=5/6; đường cao AH = 30. Tính HB,HC.

 • Bài 12 trang 104 SBT toán 9 tập 1

  Giải bài 12 trang 104 sách bài tập toán 9. Hai vệ tinh đang bay ở vị trí A và B cùng cách mặt đất 230km có nhìn thấy nhau hay không nếu khoảng cách giữa chúng theo đường thẳng là 2200km?

 • Bài 13 trang 104 SBT toán 9 tập 1

  Giải bài 13 trang 104 sách bài tập toán 9. Cho hai đoạn thẳng có độ dài là a và b. Dựng các đoạn thẳng có độ dài tương ứng bằng:....

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close