Bài 2 trang 102 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 2 trang 102 sách bài tập toán 9. Hãy tính (x) và (y) trong các hình sau:

Tổng hợp đề thi vào 10 tất cả các tỉnh thành trên toàn quốc

Toán - Văn - Anh

Quảng cáo

Đề bài

Hãy tính \(x\) và \(y\) trong các hình sau:

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

 

Cho tam giác \(ABC\) vuông tại \(A\), đường cao \(AH\). Khi đó ta có các hệ thức sau: 

+) \(A{B^2} = BH.BC\) hay \({c^2} = a.c'\) 

+) \(A{C^2} = CH.BC\) hay \({b^2} = ab'\)

+) \(AH = HB.HC\) hay \(h = c'.b'\)

Lời giải chi tiết

a)  Đặt tên hình như hình dưới đây:

 

Xét tam giác \(ABC\) vuông tại \(A\), đường cao \(AH.\)

Theo hệ thức liên hệ giữa cạnh góc vuông và hình chiếu, ta có: 

\(A{B^2} = BH.BC\) hay \({x^2} = 2.(2 + 6) = 2.8 = 16 \)\(\Rightarrow x = 4\)

\(A{C^2} = CH.BC\)  hay \({y^2} = 6.(2 + 6) = 6.8 = 48\)\( \Rightarrow y = \sqrt {48}  = 4\sqrt 3 \)

b) Đặt tên hình như hình dưới đây:

Xét tam giác \(ABC\) vuông tại \(A\), đường cao \(AH.\)

Theo hệ thức liên hệ giữa đường cao và hình chiếu hai cạnh góc vuông, ta có:

\(AH^2 = HB.HC\) hay \({x^2} = 2.8 = 16 \Rightarrow x = 4\) 

Loigiaihay.com

 • Bài 3 trang 103 SBT toán 9 tập 1

  Giải bài 3 trang 103 sách bài tập toán 9. Hãy tính x và y trong các hình sau:...

 • Bài 4 trang 103 SBT toán 9 tập 1

  Giải bài 4 trang 103 sách bài tập toán 9. Hãy tính x và y trong các hình sau:

 • Bài 5 trang 103 SBT toán 9 tập 1

  Giải bài 5 trang 103 sách bài tập toán 9. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH (h.5). Giải bài toán trong mỗi trường hợp sau: AH = 16, BH = 25....

 • Bài 6 trang 103 SBT toán 9 tập 1

  Giải bài 6 trang 103 sách bài tập toán 9. Cho tam giác vuông với các cạnh góc vuông có độ dài là 5 và 7, kẻ đường cao ứng với cạnh huyền. Hãy tính đường cao này và các đoạn thẳng và nó chia ra trên cạnh huyền.

 • Bài 7 trang 103 SBT toán 9 tập 1

  Giải bài 7 trang 103 sách bài tập toán 9. Đường cao của một tam giác vuông chia cạnh huyền thành hai đường thẳng có độ dài là 3 và 4. Hãy tính các cạnh góc vuông của tam giác này.

Quảng cáo
close