Bài 89 trang 20 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 89 trang 20 sách bài tập toán 9. Tìm x, biết: a) căn bậc ba x = -1,5...

Tổng hợp đề thi vào 10 tất cả các tỉnh thành trên toàn quốc

Toán - Văn - Anh

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tìm \(x\), biết:

LG câu a

\(\root 3 \of x  =  - 1,5\) 

Phương pháp giải:

Áp dụng: 

\(\sqrt[3]{A} = B \Leftrightarrow A = {B^3}\).

Lời giải chi tiết:

\(\eqalign{
& \root 3 \of x = - 1,5 \Leftrightarrow x = {\left( { - 1,5} \right)^3} \cr 
& \Leftrightarrow x = - 3,375 \cr} \) 

Vậy \(x=-3,375.\)

LG câu b

\(\root 3 \of {x - 5}  = 0,9\) 

Phương pháp giải:

Áp dụng: 

\(\sqrt[3]{A} = B \Leftrightarrow A = {B^3}\).

Lời giải chi tiết:

\(\eqalign{
& \root 3 \of {x - 5} = 0,9 \Leftrightarrow x - 5 = {\left( {0,9} \right)^3} \cr 
& \Leftrightarrow x - 5 = 0,729 \Leftrightarrow x = 5,729 \cr} \)

Vậy \(x=5,729.\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close