Bài 3.5 phần bài tập bổ sung trang 115 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 3.5 phần bài tập bổ sung trang 115 sách bài tập toán 9. Một tứ giác là tứ giác nội tiếp nếu...

Quảng cáo

Đề bài

Một tứ giác là tứ giác nội tiếp nếu

\((A)\) có hai đỉnh cùng nhìn một cạnh dưới hai góc bằng nhau.

\((B)\) có \(4\) góc bằng nhau.

\((C)\) có \(4\) cạnh bằng nhau.

\((D)\) có các cạnh tiếp xúc với đường tròn.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ta sử dụng kiếnt thức: Tứ giác có hai đỉnh cùng nhìn một cạnh dưới hai góc bằng nhau thì tứ giác đó nội tiếp.

Lời giải chi tiết

Chọn \((A)\) Một tứ giác là tứ giác nội tiếp nếu có hai đỉnh cùng nhìn một cạnh dưới hai góc bằng nhau.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài