Bài 3.6 phần bài tập bổ sung trang 115 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 3.6 phần bài tập bổ sung trang 115 sách bài tập toán 9. Quỹ tích các điểm M nhìn đoạn thẳng AB dưới một góc...

Quảng cáo

Đề bài

Quỹ tích các điểm \(M\) nhìn đoạn thẳng \(AB\) dưới một góc \(120^\circ\) là

\((A)\) một đường tròn đi qua hai điểm \(A, B.\)

\((B)\) một đường thẳng song song với \(AB.\)

\((C)\) một cung chứa góc \(120^\circ\) dựng trên hai điểm \(A, B.\)

\((D)\) hai cung chứa góc \(120^\circ\) (đối xứng nhau) dựng trên hai điểm \(A, B.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ta sử dụng kiến thức:

+) Với đoạn thẳng \(AB\) và góc \(\alpha (0^\circ<\alpha < 180^\circ)\) cho trước thì quỹ tích các điểm \(M\) thỏa mãn \(\widehat{AMB}=\alpha\) là hai cung chứa góc \(\alpha\) dựng trên đoạn \(AB.\)

+) Hai cung chứa góc \(\alpha\) là hai cung tròn đối xứng với nhau qua \(AB.\)

Lời giải chi tiết

Chọn \((D)\) Quỹ tích các điểm \(M\) nhìn đoạn thẳng \(AB\) dưới một góc \(120^\circ\) là hai cung chứa góc \(120^\circ\) (đối xứng nhau) dựng trên hai điểm \(A, B.\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài