Bài 3.18 trang 67 SBT đại số 10

Giải bài 3.18 trang 67 sách bài tập đại số 10. Nghiệm của phương trình...

Quảng cáo

Đề bài

Nghiệm của phương trình \(\dfrac{{\left| {x - 3} \right|}}{{3x + 1}} = \left| {2x - 1} \right|\) là

A. \(x =  - \dfrac{2}{3}\)                                    B. \(x = 1\)

C. \(x = 1\) và \(x =  - \dfrac{2}{3}\)                    D. \(x =  - \dfrac{1}{3}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Đặt điều kiện của phương trình

-  Xét các đáp án A,B,C,D

- Đối chiếu điều kiện

Lời giải chi tiết

Điều kiện: \(3x + 1 \ne 0\) \( \Leftrightarrow x \ne  - \dfrac{1}{3}\)

Loại D vì điều kiện của phương trình

Thay giá trị ở đáp án A thấy vế trái âm vế phải dương (loại)

Loại C vì có giá trị \( - \dfrac{2}{3}\)

Vậy Đáp án B

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close