Bài 3.21 trang 67 SBT đại số 10

Giải bài 3.21 trang 67 sách bài tập đại số 10. Nghiệm của phương trình...

Quảng cáo

Đề bài

Nghiệm của phương trình  \(\sqrt {{x^2} - 2x + 9}  = 2{x^2} - 4x + 3\) là:

A. \(x = 0\) và \(x = 1\)

B. \(x = 1\) và \(x = 2\)

C. \(x = 0\) và \(x = 2\)

D. \(x = 0\) và \(x =  - 1\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Đặt điều kiện phương trình

- Xét các đáp án A,B,C,D

Lời giải chi tiết

Điều kiện: \({x^2} - 2x + 9 \ge 0\)

Loại đáp án A,B,D vì khi thay giá trị của x vế trái khác vế phải.

Thay x = 0 và x = 2 vào phương trình ta thấy hai vế đều cho giá trị là 3.

Đáp án C

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close