Bài 3.15 trang 118 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 3.15 trang 118 sách bài tập đại số và giải tích 11. Cho dãy số...

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 11 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo

Đề bài

Cho dãy số \(\left( {{u_n}} \right)\) xác định bởi công thức \(\left\{ \begin{array}{l}{u_1} = 1\\{u_{n + 1}} = {u_n} + 2n - 1\,voi\,n \ge 1\end{array} \right.\). Số hạng \({u_4}\) là:

A. \({u_3} + 7\)                         B. \(10\)

C. \(12\)                                 D. \({u_3} + 5\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính các số hạng \({u_2},{u_3}\) và suy ra \({u_4}\).

Lời giải chi tiết

Ta có: \({u_2} = {u_1} + 1 = 1 + 1 = 2\)

\({u_3} = {u_2} + 3 = 2 + 3 = 5\)

\({u_4} = {u_3} + 5 = 5 + 5 = 10\)

Chọn B.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close