Bài 3.15 trang 118 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 3.15 trang 118 sách bài tập đại số và giải tích 11. Cho dãy số...

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Đề bài

Cho dãy số \(\left( {{u_n}} \right)\) xác định bởi công thức \(\left\{ \begin{array}{l}{u_1} = 1\\{u_{n + 1}} = {u_n} + 2n - 1\,voi\,n \ge 1\end{array} \right.\). Số hạng \({u_4}\) là:

A. \({u_3} + 7\)                         B. \(10\)

C. \(12\)                                 D. \({u_3} + 5\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính các số hạng \({u_2},{u_3}\) và suy ra \({u_4}\).

Lời giải chi tiết

Ta có: \({u_2} = {u_1} + 1 = 1 + 1 = 2\)

\({u_3} = {u_2} + 3 = 2 + 3 = 5\)

\({u_4} = {u_3} + 5 = 5 + 5 = 10\)

Chọn B.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 2: Dãy số
Gửi bài tập - Có ngay lời giải