Bài 3.15 trang 118 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 3.15 trang 118 sách bài tập đại số và giải tích 11. Cho dãy số...

Quảng cáo

Đề bài

Cho dãy số \(\left( {{u_n}} \right)\) xác định bởi công thức \(\left\{ \begin{array}{l}{u_1} = 1\\{u_{n + 1}} = {u_n} + 2n - 1\,voi\,n \ge 1\end{array} \right.\). Số hạng \({u_4}\) là:

A. \({u_3} + 7\)                         B. \(10\)

C. \(12\)                                 D. \({u_3} + 5\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính các số hạng \({u_2},{u_3}\) và suy ra \({u_4}\).

Lời giải chi tiết

Ta có: \({u_2} = {u_1} + 1 = 1 + 1 = 2\)

\({u_3} = {u_2} + 3 = 2 + 3 = 5\)

\({u_4} = {u_3} + 5 = 5 + 5 = 10\)

Chọn B.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close