Bài 3 trang 102 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 3 trang 102 sách bài tập toán 7. Tìm giá trị của x trên hình 108 biết rằng AB // DE.

Quảng cáo

Đề bài

Tìm giá trị của \(x\) trên hình 108 biết rằng \(AB // DE.\) 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kẻ \(CF//AB\)

Sử dụng tính chất hai đường thẳng song song: Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì tạo thành các gặp góc so le trong bẳng nhau. 

Lời giải chi tiết

Kẻ \(CF//AB\) mà \(AB//ED\left( {gt} \right) \Rightarrow CF//ED\) 

Vì \(AB//CF \Rightarrow \widehat {BCF} = \widehat {ABC} = 30^\circ \) (so le trong)

Suy ra \(\widehat {DCF} = \widehat {DCB} - \widehat {BCF} \)\(= 100^\circ  - 30^\circ  = 70^\circ \)

Lại có \(ED//CF \Rightarrow \widehat {CDE} = \widehat {DCF} = 70^\circ \) (so le trong)

Vậy \(x = 70^\circ .\)

Loigiaihay.com

 • Bài 4 trang 102 SBT toán 7 tập 2

  Giải bài 4 trang 102 sách bài tập toán 7. So sánh các cạnh của tam giác CDE trên hình 109 biết rằng BE // CD.

 • Bài 5 trang 102 SBT toán 7 tập 2

  Bài 5 trang 102 sách bài tập toán 7. Cho tam giác ABC vuông góc tại A, phân giác BD. a) So sánh các độ dài AB và AD; b) So sánh các độ dài BC và BD.

 • Bài 6 trang 102 SBT toán 7 tập 2

  Giải bài 6 trang 102 sách bài tập toán 7. Cho tam giác ABC vuông tại A, phân giác BD. Kẻ DE ⊥ BC (E ∈ BC). Gọi F là giao điểm của BA và ED. Chứng minh rằng: a) BD là đường thẳng trung trực của AE;...

 • Bài 7 trang 102 SBT toán 7 tập 2

  Giải bài 7 trang 102 sách bài tập toán 7. a) Chứng minh rằng: Nếu tam giác ABC có đường trung tuyến AM bằng nửa cạnh BC thì tam giác đó vuông tại A...

 • Bài 8* trang 102 SBT toán 7 tập 2

  Giải bài 8* trang 102 sách bài tập toán 7. Cho tam giác ABC, đường cao AH. Vẽ điểm D sao cho AB là đường trung trực của HD. Vẽ điểm E sao cho AC là đường trung trực của HE. Gọi M, N theo thứ tự là giao điểm của DE với AB, AC...

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close