Bài 3: Kĩ thuật hai bước ném rổ một tay dưới thấp

Kĩ thuật hai bước ném rổ một tay dưới thấp có ưu thế gì trong thi đấu? Luyện tập kĩ thuật hai bước ném rổ một tay dưới thấp có tác dụng phát triển năng lực phối hợp vận động của tay, chân và thân mình hay không?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Câu 2 (Trang 93, SGK giáo dục thể chất 8):

Kĩ thuật hai bước ném rổ một tay dưới thấp có ưu thế gì trong thi đấu?

Phương pháp giải:

- Đọc kĩ phần Kiến thức mới (SGK trang 91)

- Chỉ ra ưu thế của kĩ thuật hai bước ném rổ một tay dưới thấp


Lời giải chi tiết:

- Giúp lực ném mạnh hơn, có lực hơn, độ chính xác cao hơn

- Tăng tính linh hoạt, tạo sự bất ngờ và giảm khả năng bị chặn bởi đối thủ


Câu 2

Câu 3 (Trang 93, SGK giáo dục thể chất 8):

Luyện tập kĩ thuật hai bước ném rổ một tay dưới thấp có tác dụng phát triển năng lực phối hợp vận động của tay, chân và thân mình hay không?

Phương pháp giải:

Đọc kĩ phần Kiến thức mới (SGK trang 91)

Lời giải chi tiết:

Luyện tập kĩ thuật hai bước ném rổ một tay dưới thấp có tác dụng phát triển năng lực phối hợp vận động của tay, chân và thân mình

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close