Bài 2: Kĩ thuật đập cầu thuận tay

Mục đích sử dụng kĩ thuật đập cầu thuận tay trong thi đấu là gì?

Quảng cáo

Đề bài

Câu 3 (Trang 63, SGK giáo dục thể chất 8):

Mục đích sử dụng kĩ thuật đập cầu thuận tay trong thi đấu là gì?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Đọc kĩ phần Kiến thức mới (SGK trang 60)

- Chỉ ra mục đích khi sử dụng kĩ thuật đập cầu thuận tay trong thi đấu


Lời giải chi tiết

Mục đích sử dụng kỹ thuật đập cầu thuận tay trong thi đấu cầu lông là để tạo ra các đường cầu nhanh, chính xác và đáng tin cậy

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close