Bài 2: Phối hợp chạy lao sau xuất phát và chạy giữa quãng đường

Kĩ thuật chạy cự li 100 m có những khác biệt như thế nào so với chạy cự li 60 m?

Quảng cáo

Đề bài

Câu 1 (Trang 16, SGK giáo dục thể chất 8):

Kĩ thuật chạy cự li 100 m có những khác biệt như thế nào so với chạy cự li 60 m?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Đọc kĩ phần Kiến thức mới (SGK trang 14)

- Chỉ ra sự khác nhau giữa kĩ thuật chạy cự li 100 m và chạy cự li 60m


Lời giải chi tiết

Kĩ thuật chạy cự li 100m và chạy cự li 60m có những khác biệt nhất định. Chạy cự li 100m thường đòi hỏi sự kết hợp giữa tốc độ và sức bền, vì khoảng cách cần chạy là lâu hơn. Trong khi đó, chạy cự li 60m tập trung vào tốc độ cơ bản và khởi động cực nhanh. Kĩ thuật và chiến lược cụ thể cần áp dụng còn tùy thuộc vào phương pháp huấn luyện và đặc điểm cá nhân của người chạy.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close