Bài 2: Bài tập bổ trợ trong xuất phát và tăng tốc độ sau xuất phát

Tại sao khi rèn luyện sức bền, người tập cần phải nỗ lực cao về ý chí?

Quảng cáo

Đề bài

Câu 3 (Trang 41, SGK giáo dục thể chất 8):

Tại sao khi rèn luyện sức bền, người tập cần phải nỗ lực cao về ý chí?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đọc kĩ phần Kiến thức mới (SGK trang 39)

Lời giải chi tiết

Ý chí là yếu tố quan trọng trong việc rèn luyện sức bền. Nỗ lực cao về ý chí giúp bạn vượt qua khó khăn, đối phó với cản trở, tạo thói quen, vượt qua giới hạn tâm lý và xây dựng sự kiên nhẫn

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close