Bài 1: Kĩ thuật dẫn bóng

Có thể sử dụng bài tập luân phiên dẫn bóng cao, thấp và dẫn bóng quay trước, quay sau để phát triển năng lực phối hợp vận động được hay không?

Quảng cáo

Đề bài

Câu 3 (Trang 77, SGK giáo dục thể chất 8):

Có thể sử dụng bài tập luân phiên dẫn bóng cao, thấp và dẫn bóng quay trước, quay sau để phát triển năng lực phối hợp vận động được hay không?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đọc kĩ phần Kiến thức mới (SGK trang 83)

Lời giải chi tiết

Có thể sử dụng bài tập luân phiên dẫn bóng cao và thấp, cùng với việc dẫn bóng quay trước và quay sau vì đây là các bài tập rất hữu ích để phát triển năng lực phối hợp vận động trong bóng rổ

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close