Bài 2: Kĩ thuật chuyền và bắt bóng hai tay trên đầu

Kĩ thuật chuyền, bắt bóng hai tay trên đầu có tác dụng gì trong thi đấu bóng rổ?

Quảng cáo

Đề bài

Câu 3 (Trang 89, SGK giáo dục thể chất 8):

Kĩ thuật chuyền, bắt bóng hai tay trên đầu có tác dụng gì trong thi đấu bóng rổ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Đọc kĩ phần Kiến thức mới (SGK trang 87)

- Chỉ ra tác dụng khi thực hiện kĩ thuật chuyền, bắt bóng hai tay trên đầu


Lời giải chi tiết

Tăng khả năng điều khiển, tăng tính linh hoạt, tạo khoảng cách và góc nhìn, tăng tốc độ và độ chính xác, tạo sự bất ngờ

  • Bài 3: Kĩ thuật hai bước ném rổ một tay dưới thấp

    Kĩ thuật hai bước ném rổ một tay dưới thấp có ưu thế gì trong thi đấu? Luyện tập kĩ thuật hai bước ném rổ một tay dưới thấp có tác dụng phát triển năng lực phối hợp vận động của tay, chân và thân mình hay không?

  • Bài 1: Kĩ thuật dẫn bóng

    Có thể sử dụng bài tập luân phiên dẫn bóng cao, thấp và dẫn bóng quay trước, quay sau để phát triển năng lực phối hợp vận động được hay không?

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close