Bài 3: Phối hợp các giai đoạn trong chạy cự li trung bình

Để rèn luyện sức bền em cần sử dụng các loại bài tập nào?

Quảng cáo

Đề bài

Câu 3 (Trang 44, SGK giáo dục thể chất 8):

Để rèn luyện sức bền em cần sử dụng các loại bài tập nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Đọc kĩ phần 2b. Phối hợp các giai đoạn của kĩ thuật chạy cự li trung bình (SGK trang 43)

- Chỉ ra các bài tập sử dụng để rèn luyện sức bền


Lời giải chi tiết

- Một số các bài tập sử dụng để rèn luyện sức bền:

+ Chạy tùy sức 5 phút

+ Chạy lặp lại cự li 120-150m, chạy biến đổi tốc độ (120-150 m nhanh, xen kẽ 120-150m chậm), thực hiện 2-3 lần xem kẽ quãng nghỉ 4-5  phút

+ Chạy toàn bộ các cự li với yêu cầu tăng dần tốc độ sau các giai đoạn luyện tập

+ Thi đấu tập


Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close