Bài 3: Kĩ thuật trên không và rơi xuống cát (đệm)

Vì sao phải luyện tập kĩ thuật trên không và rơi xuống ở sàn tập có cát hoặc đệm có độ đàn hồi tốt?

Quảng cáo

Đề bài

Câu 2 (Trang 31, SGK giáo dục thể chất 8):

Vì sao phải luyện tập kĩ thuật trên không và rơi xuống ở sàn tập có cát hoặc đệm có độ đàn hồi tốt?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đọc kĩ phần 2b. Kĩ thuật rơi xuống cát ( đệm) ( SGk trang 29)

Lời giải chi tiết

Khi luyện tập kĩ thuật trên không và rơi xuống ở sàn tập cần có cát hoặc đệm có độ đàn hồi tốt vì để giảm chấn động, chấn thương cho cơ thể

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close