Bài 2: Bài thể dục nhịp điệu ( động tác lườn, bật nhảy co gối, di chuyển chéo, bật nhảy- tay cao)

Bài tập thể dục nhịp điệu có thể sử dụng trong những hoạt động tập thế nào?

Quảng cáo

Đề bài

Câu 2 (Trang 54, SGK giáo dục thể chất 8):

Bài tập thể dục nhịp điệu có thể sử dụng trong những hoạt động tập thế nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Đọc kĩ phần Luyện tập (SGK trang 53)

- Chỉ ra một số những hoạt động tập thể sử dụng bài tập thể dục nhịp điệu


Lời giải chi tiết

- Có thể sử dụng kết hợp với các bài nhạc có nhịp 2/4, tiết tấu nhanh hoặc vừa, giai điệu vui tươi, sôi nổi

- Luyện tập với nhạc theo thứ tự từng thành viên, tăng số lượng động tác, từ theo nhịp hô của bạn đến tự hô to trên nền nhạc

- …


Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close