Bài 1: Xuất phát thấp và chạy lao sau xuất phát

Bàn đạp có tác dụng như thế nào đối với xuất phát thấp trong chạy cự li ngắn?

Quảng cáo

Đề bài

Câu 1 (Trang 12, SGK giáo dục thể chất 8):

Bàn đạp có tác dụng như thế nào đối với xuất phát thấp trong chạy cự li ngắn?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Đọc kĩ phần Kiến thức mới (SGK trang 10)

- Chỉ ra tác dụng của bàn đạp đối với xuất phát thấp trong cự li ngắn


Lời giải chi tiết

Xuất phát thấp với bàn đạp được sử dụng trong chạy cự li ngắn, kĩ thuật này giúp người tập sớm đạt tốc độ cao nhất trong khoảng thời gian ngắn nhất.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close