Bài 3: Di chuyển ngang đập cầu thuận tay

Để luyện tập có hiệu quả kĩ thuật di chuyển ngang phối hợp đập cầu thuận tay cần phải thực hiện đúng những yêu cầu nào?

Quảng cáo

Đề bài

Câu 4 (Trang 66, SGK giáo dục thể chất 8):

Để luyện tập có hiệu quả kĩ thuật di chuyển ngang phối hợp đập cầu thuận tay cần phải thực hiện đúng những yêu cầu nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Đọc kĩ phần Kiến thức mới (SGK trang 64)

- Chỉ ra những yêu cầu cần thực hiện khi thực hiện kĩ thuật di chuyển ngang phối hợp đập cầu thuận tay


Lời giải chi tiết

- TTCB: Hai chân đứng rộng bằng vai, gối hơi khuỵu, thân trên hơi ngả ra trước , tay cầm vợt ở phía trước

- Thực hiện:

+ Di chuyển ngang sang phải đập cầu thuận tay: Chân trái bước về phía sát chân phải, khi chân trái chạm đất, chân phải bước nhanh sang phải một bước . Tay phải cầm vợt đưa từ trước sang phải lên cao, hướng vợt ra sau và thực hiện đập cầu thuận tay. Kết thức trở về VTCB

+ Di chuyển ngang sang trái đập cầu thuận tay: Thực hiện như di chuyển ngang sang phải đập cầu thuận tay nhưng theo chiều ngược lại


Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close