Bài 3: Phối hợp các giai đoạn chạy cự li ngắn

Trong chạy cự li ngắn, khi vượt qua vạch đích không nên làm gì? Vì sao? Có thể sử dụng các bài tập chạy cự li ngắn để rèn luyện thể lực được không? Đó là những tố chất thế lực nào?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Câu 2 (Trang 19, SGK giáo dục thể chất 8):

Trong chạy cự li ngắn, khi vượt qua vạch đích không nên làm gì? Vì sao?

Phương pháp giải:

Đọc kĩ phần Kiến thức mới (SGK trang 14)


Lời giải chi tiết:

Không nên dừng đột ngột vì có thể dễ bị “sốc trọng lực”, có thể gây ngất. Do vậy, cần phải chạy tiếp vài bước và chạy nhẹ nhàng theo quán tính, chú ý giữ thăng bằng để không ngã và không va chạm với người cùng về đích.

Câu 2

Câu 3 (Trang 19, SGK giáo dục thể chất 8):

Có thể sử dụng các bài tập chạy cự li ngắn để rèn luyện thể lực được không? Đó là những tố chất thế lực nào?

Phương pháp giải:

- Đọc kĩ Kiến thức mới (SGK trang 18)

- Chỉ ra một số tố chất thể lực có thể sử dụng trong các bài tập cự li ngắn


Lời giải chi tiết:

- Các bài tập chạy cự li ngắn có thể được sử dụng để rèn luyện thể lực

- Giúp nâng cao tốc độ tối đa, khả năng tư duy tốc độ tối đa

- Luyện tập tốc độ luôn đồng thời với quá trình rèn luyện và phát triển thể lực


Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close