Bài 2.8 trang 31 SBT đại số 10

Giải bài 2.8 trang 31 sách bài tập đại số 10. Hàm số...

Quảng cáo

Đề bài

Hàm số \(y = \sqrt {x + 7}  + \dfrac{2}{{{x^2} + 6x - 16}}\) có tập xác định \(D\) bằng

A. \(\left( {7; + \infty } \right)\)

B. \(\left( {7; + \infty } \right)\backslash \left\{ { - 8;2} \right\}\)

C. \(\left[ { - 7;7} \right]\backslash \left\{ 2 \right\}\)

D. \(\left[ { - 7; + \infty } \right)\backslash \left\{ 2 \right\}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng cách tìm điều kiện xác định của hàm số đã học từ những lớp trước.

Lời giải chi tiết

Hàm số xác định với các giá trị của \(x\)  thỏa mãn

\(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{x + 7 \ge 0}\\{{x^2} + 6x - 16 \ne 0}\end{array}} \right.\) hay

\(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{x \ge  - 7}\\{x \ne  - 8{\rm\text{   và }}x \ne 2}\end{array}} \right. \Leftrightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{x \ge  - 7}\\{x \ne 2}\end{array}} \right.\)

Vậy tập xác định của hàm số đã cho là

\(D = \left[ { - 7; + \infty } \right)\backslash \left\{ 2 \right\}\)

Đáp án đúng D

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close