Bài 2.7 trang 31 SBT đại số 10

Giải bài 2.7 trang 31 sách bài tập đại số 10. Tập xác định của hàm số...

Quảng cáo

Đề bài

Tập xác định của hàm số \(y = \dfrac{{3x + 10}}{{{x^2} + 14x + 45}}\) là

A. \(\mathbb{R}\)

B. \(\mathbb{R}\backslash \left\{ { - 5;9} \right\}\)

C. \(\mathbb{R}\backslash \left\{ { - 5; - 9} \right\}\)

D. \(\mathbb{R}\backslash \left\{ {5;9} \right\}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng cách tìm điều kiện xác định của hàm số đã học từ những lớp trước.

Lời giải chi tiết

\(y = \dfrac{{3x + 10}}{{{x^2} + 14x + 45}}\) là một phân thức

nên mẫu thức \({x^2} + 14x + 45 \ne 0\) hay

\(x \ne  - 5\) và \(x \ne  - 9\)

Vậy tập xác định của hàm số đã cho là

\(D = \mathbb{R}\backslash \left\{ { - 5; - 9} \right\}\)

Đáp án đúng C

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 1: Hàm số
Quảng cáo
list
close
Gửi bài