Giải bài 26,27,28 SBT Sinh học 8 trang 34

Giải bài 26,27,28 SBT Sinh học 8 trang 34. Câu nào đúng ghi Đ và câu nào sau ghi S vào ô trống.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 26

26.

Câu

Đúng

Sai

1. Thành phần cấu tạo của hệ tuần hoàn gồm tim và hộ mạch.

 

 

2. Thành phần cấu tạo của hệ bạch huyết gồm phân hộ lớn và phân hệ nhỏ.

 

 

3. Vai trò của hệ bạch huyết là vận chuyển các chất dinh dưỡng đến các tế bào.

 

 

4. Hệ bạch huyết gồm 2 phân hệ lớn.

 

 

 

Phương pháp giải:

Xem lí thuyết Tuần hoàn máu và lưu thông bạch huyết

Lời giải chi tiết:

 

Câu

Đúng

Sai

1. Thành phần cấu tạo của hệ tuần hoàn gồm tim và hộ mạch.

Đ

 

2. Thành phần cấu tạo của hệ bạch huyết gồm phân hộ lớn và phân hệ nhỏ.

Đ 

 

3. Vai trò của hệ bạch huyết là vận chuyển các chất dinh dưỡng đến các tế bào.

 

 S

4. Hệ bạch huyết gồm 2 phân hệ lớn.

 

 S

Quảng cáo
decumar

Câu 27

27.

 

Miễn dịch tự nhiên

Miễn dịch nhân tạo

Miễn địch thụ động

 

 

Miễn dịch chủ động

 

 

Miễn dịch bẩm sinh

 

 

Miễn dịch tập nhiễm

 

 

Tiêm vacxin phòng bệnh

 

 

Không mắc bệnh trở lại sau khi khỏi bệnh (ví dụ : bệnh quai bị)

 

 

Tiêm huyết thanh trị bệnh

 

 

Mới sinh ra đã có khả năng kháng bệnh

 

 

Phương pháp giải:

Xem lí thuyết Bạch cầu và Miễn dịch

Lời giải chi tiết:

 

 

Miễn dịch tự nhiên

Miễn dịch nhân tạo

Miễn địch thụ động

x

 

Miễn dịch chủ động

 

Miễn dịch bẩm sinh

x

 

Miễn dịch tập nhiễm

x

 

Tiêm vacxin phòng bệnh

 

Không mắc bệnh trở lại sau khi khỏi bệnh (ví dụ : bệnh quai bị)

x

 

Tiêm huyết thanh trị bệnh

 

x

Mới sinh ra đã có khả năng kháng bệnh

x

 

Câu 28

28.

 

Hồng cầu

Bạch cầu

Tiểu cầu

Bảo vệ cơ thể

 

 

 

Giúp vận chuyển các chất khí

 

 

 

Chống cho cơ thể mất máu

 

 

 

 

Phương pháp giải:

Xem lí thuyết Máu và môi trường trong cơ thể

Lời giải chi tiết:

 

 

Hồng cầu

Bạch cầu

Tiểu cầu

Bảo vệ cơ thể

 

 x

 

Giúp vận chuyển các chất khí

 x

 

 

Chống cho cơ thể mất máu

 

 

 x

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close