Giải bài 16,17,18,19,20 SBT Sinh học 8 trang 32

Giải bài 16,17,18,19,20 SBT Sinh học 8 trang 32. Huyết áp tĩnh mạch rất nhỏ nhưng máu vẫn vận chuyển được qua tĩnh mạch là nhờ

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 16

16. Huyết áp tĩnh mạch rất nhỏ nhưng máu vẫn vận chuyển được qua tĩnh mạch là nhờ

A. Sự co bóp của tim.

B. Sự co dãn của thành mạch mỏng với sự hỗ trợ của các van.

C. Do sức hút của lồng ngực khi hít vào.

D. Cả A, B và C.

Phương pháp giải:

Xem lí thuyết Vận chuyển máu qua hệ mạch

Lời giải chi tiết:

- Máu được vận chuyển qua hệ mạch là nhờ

+ Sức đẩy của tim khi tâm thất co tạo ra huyết áp và vận tốc máu

+ Sự hỗ trợ của hệ mạch: sự co dãn của động mạch, sự co bóp của cơ bắp quanh thành tĩnh mạch, sức hút của lồng ngực khi hít vào và của tâm nhĩ khi giãn ra, hoạt động của van 1 chiều

Chọn D

Câu 17

17. Máu gồm ...(l)... và ...(2)... Sự trao đổi chất giữa tế bào trong cơ thể với môi trường ngoài thực hiện một cách gián tiếp thông qua ...(3)...

A. Máu

B. Các tế bào máu

C. Huyết tương

Phương pháp giải:

Xem lí thuyết Máu và môi trường trong cơ thể

Lời giải chi tiết:

Máu gồm các tế bào máu và huyết tương Sự trao đổi chất giữa tế bào trong cơ thể với môi trường ngoài thực hiện một cách gián tiếp thông qua máu

Chọn: 1-B; 2-C; 3-A

Câu 18

18. Tim co dãn theo chu kì. Mỗi chu kì gồm ...(l)... Sự phối hợp hoạt động của các thành phần cấu tạo của tim làm cho ...(2)... từ tâm nhĩ vào tâm thất và ...(3)...

A. Từ tâm thất vào động mạch

B. Từ tâm nhĩ vào tĩnh mạch

C. Máu được bơm theo một chiêu

D. Máu được bơm ngược chiều

E. 3 pha

Phương pháp giải:

Xem lí thuyết Tim và mạch máu

Lời giải chi tiết:

Tim co dãn theo chu kì. Mỗi chu kì gồm 3 pha Sự phối hợp hoạt động của các thành phần cấu tạo của tim làm cho máu được bơm theo một chiều từ tâm nhĩ vào tâm thất và từ tâm thất vào động mạch

Chọn 1-E; 2-C; 3-A

Câu 19

19. Hệ bạch huyết gồm ...(1)... Vai trò của hệ bạch huyết là ...(2)... thực hiện chu trình luân chuyển ...(3)... và tham gia bảo vệ cơ thể.

A. Môi trường trong của cơ thể

B. Môi trường ngoài cơ thể

C. Cùng với hệ tuần hoàn máu

D. Ngược với hệ tuần hoàn

E. phân hệ lớn và phân hệ nhỏ

Phương pháp giải:

Xem lí thuyết Tuần hoàn máu và lưu thông bạch huyết

Lời giải chi tiết:

Hệ bạch huyết gồm phân hệ lớn và phân hệ nhỏ Vai trò của hệ bạch huyết là cùng với hệ tuần hoàn máu thực hiện chu trình luân chuyển môi trường trong của cơ thể và tham gia bảo vệ cơ thể.

Chọn 1-E; 2-C; 3-A

Câu 20

20.

Cột 1

Cột 2

Cột 3

1. Hồng cầu có cấu tạo hình đĩa lõm 2 mặt

2. Hồng cầu không có nhân

3. Trong cơ thể, số lượng hồng cầu nhiều

4. Sự kết hợp không bền chặt với CO2 và O2 

A. Giúp trao đổi khí và vận chuyển khí dễ dàng giữa phổi và tế bào. 

B . Làm tăng diện tích tiếp xúc với chất khí.

C. Làm giảm bớt năng lượng tiêu tốn.

D. Đảm bảo cung cấp đủ nhu cầu trao đổi khí.

1....

2...

3....

4....

 

Phương pháp giải:

Xem lí thuyết Máu và môi trường trong cơ thể

Lời giải chi tiết:

 

Cột 1

Cột 2

Cột 3

1. Hồng cầu có cấu tạo hình đĩa lõm 2 mặt

2. Hồng cầu không có nhân

3. Trong cơ thể, số lượng hồng cầu nhiều

4. Sự kết hợp không bền chặt với CO2 và O2 

A. Giúp trao đổi khí và vận chuyển khí dễ dàng giữa phổi và tế bào. 

B . Làm tăng diện tích tiếp xúc với chất khí.

C. Làm giảm bớt năng lượng tiêu tốn.

D. Đảm bảo cung cấp đủ nhu cầu trao đổi khí.

1....B

2...C

3....D

4....A

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close