Giải bài 21,22,23 trang 66 SBT Sinh học 9

Giải bài 21,22,23 trang 66 SBT Sinh học 9. Phép lai biểu hiện rõ nhất ưu thế lai là lai

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 21

21. Phép lai biểu hiện rõ nhất ưu thế lai là lai

A. khác dòng.                    B. Khác loài.

C. khác thứ.                       D. cùng dòng.

Phương phá giải:

Xem lý thuyết ưu thế lai

Lời giải:

Phép lai biểu hiện rõ nhất ưu thế lai là lai khác dòng.  

Chọn A

Câu 22

22. Lai khác thứ nhằm

A. sử dụng ưu thế lai.

B. tạo giống mới.

C. sử dụng ưu thế lai và tạo giống mới. 

D. cải tiến giống.

Phương phá giải :

Xem lý thuyết ưu thế lai

Lời giải:

Lai khác thứ nhằm sử dụng ưu thế lai và tạo giống mới.

Chọn C

Câu 23

23. Ưu thế lai là

A. cơ thể lai F1 có sức sống cao hơn, sinh trưởng nhanh hơn, phát triển mạnh hơn, chống chịu tốt hơn, các tính trạng năng suất thấp hơn trung bình giữa hai bố mẹ.

B. cơ thể lai F2 có sức sống cao hơn, sinh trưởng nhanh hơn, phát triển mạnh hơn, chống chịu tốt hơn, các tính trạng năng suất cao hơn trung bình giữa hai bố mẹ.

C. cơ thể lai F1 có sức sống cao hơn, sinh trưởng nhanh hơn, phát triển mạnh hơn, chống chịu không tốt hơn, các tính trạng năng suất cao hơn trung bình giữa hai bố mẹ hoặc vượt trội cả hai bố mẹ. 

D. cơ thể lại F1 có sức sống cao hơn, sinh trưởng nhanh hơn, phát triển mạnh hơn, chống chịu tốt hơn, các tính trạng năng suất cao hơn trung bình giữa hai bố mẹ hoặc vượt trội cả hai bố mẹ.

Phương phá giải :

Xem lý thuyết ưu thế lai

Lời giải:

Ưu thế lai là cơ thể lại F1 có sức sống cao hơn, sinh trưởng nhanh hơn, phát triển mạnh hơn, chống chịu tốt hơn, các tính trạng năng suất cao hơn trung bình giữa hai bố mẹ hoặc vượt trội cả hai bố mẹ.

Chọn D

Loigiaihay.com 

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: B-Bài tập trắc nghiệm trang 62
Gửi bài