Bài 2.10 trang 82 SBT hình học 10

Giải bài 2.10 trang 82 sách bài tập hình học 10. Tính giá trị của biểu thức ...

Quảng cáo

Đề bài

Biết \(\sin \alpha  = \dfrac{2}{3}\). Tính giá trị của biểu thức \(B = \dfrac{{\cot \alpha  - \tan \alpha }}{{\cot \alpha  + \tan \alpha }}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng hệ thức \( \sin ^2x+\cos ^2x=1\).

Lời giải chi tiết

Ta có: \(B = \dfrac{{\cot \alpha  - \tan \alpha }}{{\cot \alpha  + \tan \alpha }}\) \( = \dfrac{{\dfrac{{\cos \alpha }}{{\sin \alpha }} - \dfrac{{\sin \alpha }}{{\cos \alpha }}}}{{\dfrac{{\cos \alpha }}{{\sin \alpha }} + \dfrac{{\sin \alpha }}{{\cos \alpha }}}}\) \( = \dfrac{{\dfrac{{{{\cos }^2}\alpha  - {{\sin }^2}\alpha }}{{\sin \alpha \cos \alpha }}}}{{\dfrac{{{{\cos }^2}\alpha  + {{\sin }^2}\alpha }}{{\sin \alpha \cos \alpha }}}}\) \( = \dfrac{{{{\cos }^2}\alpha  - {{\sin }^2}\alpha }}{{{{\cos }^2}\alpha  + {{\sin }^2}\alpha }}\)

\( = {\cos ^2}\alpha  - {\sin ^2}\alpha \).

Mà \(\sin \alpha  = \dfrac{2}{3}\) \( \Rightarrow {\cos ^2}\alpha  = 1 - {\sin ^2}\alpha \) \( = 1 - \dfrac{4}{9} = \dfrac{5}{9}\)

Thay vào \(B\) ta được \(B = \dfrac{5}{9} - \dfrac{4}{9} = \dfrac{1}{9}\)

Vậy \(B = \dfrac{1}{9}\).

Cách khác:

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close