Giải bài 2 trang 50 SBT Sinh học 8

Giải bài 2 trang 50 sách bài tập Sinh học 8. Các biến đổi hoá học của thức ăn trong ống tiêu hoá đã diễn ra như thế nào?

Quảng cáo

Đề bài

Các biến đổi hoá học của thức ăn trong ống tiêu hoá đã diễn ra như thế nào ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lí thuyết Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa

Lời giải chi tiết

Có thể trình bày các biến đổi hoá học trong các đoạn của ống tiêu hoá nhờ các enzim trong dịch tiêu hoá do các tuyến tiêu hoá tiết ra theo bảng sau :

Vị trí

Các biến đổi

Tác nhân gây biên đổi

Kết quả biến đổi

Khoang miệng

Một phần tinh bột chính được biến đổi thành đường mantozơ

Men amilaza 

Tinh bột và đường mantozơ

Dạ dày

Men tiêu hóa trong dịch vị phân cắt các phân tử trong thức ăn

Dịch vị: axit HCl, chất nhầy men pepsin, men prezua (đông vón sữa) một ít men lipaza, muối khoáng

Các phân tử chất trong thức ăn được cắt nhỏ

Ruột non

Phân cắt các phân tử protêin, gluxit, lipit

Dịch tụy, dịch mật

Protêin, gluxit, lipit được biến đổi đến sản phẩm cuối cùng

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close