Giải bài 2 trang 33 SBT Sinh học 10

Giải bài 2 trang 33 SBT Sinh học 10: Häy giải thích tại sao nước tự do trong tế bào có tính chất lí hóa điển hình của H20, còn nước liên kết không có tính lí hóa điển hình ấy?

Đề bài

Häy giải thích tại sao nước tự do trong tế bào có tính chất lí hóa điển hình của H2O, còn nước liên kết không có tính lí hóa điển hình ấy?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Nước và vai trò của nước trong tế bào

Lời giải chi tiết

- Phân tử nước cấu tạo gồm 1 nguyên tử oxi và 2 nguyên tử hiđro. Trong đó nguyên tử hiđro liên kết với nguyên tử oxi bằng liên kết hiđro. Đầu nguyên tử oxi mang điện tích âm, còn nguyên tử hiđro mang điện tích dương. Nên phân tử nước có thính phân cực.

- Nước tự do ở trong tế bào, các liên kết hiđro không bền vững và luôn bị bẻ gãy nên nó có đầy đủ tính chất hóa lý của H2O.

- Còn nước liên kết, liên kết hiđro trong phân tử nước luôn bền vững nên nó không có các tính chất hóa lí của H20.

Loigiaihay.com 

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài tập tự giải trang 33
Gửi bài