Giải bài 7 trang 33 SBT Sinh học 10

Giải bài 7 trang 33 SBT Sinh học 10: Vẽ sơ đồ cấu trúc của một axit amin. Các aixt amin giống và khác nhau như thế nào? Thành phần nào trong cấu trúc của protein quyết định tính chất lí hóa và hoạt tính của protein?

Đề bài

Vẽ sơ đồ cấu trúc của một axit amin. Các axit amin giống và khác nhau như thế nào? Thành phần nào trong cấu trúc của protein quyết định tính chất lí hóa và hoạt tính của protein?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Cấu trúc của prôtêin

Lời giải chi tiết

- Sơ đồ cấu trúc của một axit amin

 Cấu trúc 1 axit amin

- Các axit amin giống nhau ở nhóm amin và nhóm cacboxyl. Chúng chỉ khác nhau ở mạch bên (nhóm R).

- Gốc R (mạch bên) là thành phần nào trong cấu trúc của protein quyết định tính chất lí hóa và hoạt tính của protein.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài tập tự giải trang 33
Gửi bài