Giải bài 12 trang 34 SBT Sinh học 10

Giải bài 12 trang 34 SBT Sinh học 10: Hầu hết các tính chất đặc biệt của nước được quyết định bởi đặc điểm nào của các phân tử nước?

Đề bài

Hầu hết các tính chất đặc biệt của nước được quyết định bởi đặc điểm nào của các phân tử nước?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Nước và vai trò của nước trong tế bào

Lời giải chi tiết

Hầu hết các tính chất đặc biệt của nước được quyết định bởi tính phân cực của các phân tử nước.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài tập tự giải trang 33
Gửi bài