Giải bài 16 trang 34 SBT Sinh học 10

Giải bài 16 trang 34 SBT Sinh học 10: Lipit có nhiều trong bộ phận nào của cây trồng nói chung? cho ví dụ một loại cây cụ thể và vai trò của lipit đối với cây trồng đó.

Đề bài

Lipit có nhiều trong bộ phận nào của cây trồng nói chung? Cho ví dụ một loại cây cụ thể và vai trò của lipit đối với cây trồng đó?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Lipit

Lời giải chi tiết

Ở trong hạt. Vì hạt cần nhiều chất dinh dưỡng để nảy mầm. VD: củ lạc, đậu.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài tập tự giải trang 33
Gửi bài