Giải bài 11 trang 34 SBT Sinh học 10

Giải bài 11 trang 34 SBT Sinh học 10: Hoàn thành bảng sau bằng cách điền các nguyên tố hoá học vào ô trống cho phù hợp:

Đề bài

Hoàn thành bảng sau bằng cách điền các nguyên tố hoá học vào ô trống cho phù hợp:

Nhóm

Tên các nguyên tố xây dựng nên tế bào

Các nguyên tố chủ yếu

 

Các nguyêri tố đại lượng

 

Các nguyên tố vi lượng

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Các nguyên tố hóa học

Lời giải chi tiết

Nhóm

Các nguyên tố xây dựng nên tế bào

Các nguyên tố chủ yếu

C, H, O, N

Các nguyên tố đa lượng

C, H, O, N, P, K, S, Ca, Na...

Các nguyên tố vi lượng

Mn, Zn, Cu, Mo...

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài tập tự giải trang 33
Gửi bài