Giải bài 6 trang 33 SBT Sinh học 10

Giải bài 6 trang 33 SBT Sinh học 10: Mô tả cấu trúc của hemoglobin và chỉ ra những điểm cấu tạo phù hợp với chức năng.

Đề bài

Mô tả cấu trúc của hemoglobin và chỉ ra những điểm cấu tạo phù hợp với chức năng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Cấu trúc của prôtêin

Lời giải chi tiết

- Heme là một sắc tố đỏ. Mỗi heme gồm một vòng porphyrin và một ion Fe++ chính giữa. Porphyrin là phổ biến trong thế giới sinh vật. Porphyrin kết hợp với Mg++ tạo thành chất diệp lục của thực vật. Một phân tử hemoglobin có bốn nhân heme, chiếm 5%. Hem có thể kết hợp với nhiều chất khác nhau. Nếu hem kết hợp với globin thì tạo thành Hb.

Globin là một prôtêin gồm bốn chuỗi polypeptid giống nhau từng đôi một. Hemoglobin người bình thường là HbA gồm hai chuỗi α và hai chuỗi β. Hemoglobin thời kỳ bào thai là HbF gồm hai chuỗi α và hai chuỗi γ. 

- Chức năng: Chức năng vận chuyển khí 

+ Vận chuyển khí oxy :Trong đó oxy được gắn lỏng lẻo với ion Fe++

+ Vận chuyển khí carbonic 

Hồng cầu vận chuyển CO2 từ tổ chức về phổi theo phản ứng sau:

Hb + CO2   ⇔   HbCO2 (carbaminohemoglobin)

CO được gắn với nhóm NH2 của globin. 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài tập tự giải trang 33
Gửi bài