Giải bài 4 trang 33 SBT Sinh học 10

Giải bài 4 trang 33 SBT Sinh học 10: Protein có nhiều bậc cấu trúc (bậc 1, 2, 3, 4). Bậc cấu trúc nào dễ bị thay đổi, vì sao? Cấu trúc nhiều bậc của protein có ý nghĩa gì?

Đề bài

Protein có nhiều bậc cấu trúc (bậc 1, 2, 3, 4). Bậc cấu trúc nào dễ bị thay đổi, vì sao? Cấu trúc nhiều bậc của protein có ý nghĩa gì?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Cấu trúc của prôtêin

Lời giải chi tiết

Bậc 3 dễ bị thay đổi. vì trong môi trường có các yếu tố không có lợi có thể làm thay đổi cấu trúc không gian của protein

Ý nghĩa: tạo ra tính đa dạng và đặc thù của protein và giúp protein thực hiện được các chức năng nhất định.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài tập tự giải trang 33
Gửi bài